ประกาศ "นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ" กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วประกาศ "นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ" กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว

24  ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ โอภาส การย์กวินพงศ์ 

ประกาศ "นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ"