ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28  ก.ย. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ

2.เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงไมโครเพลท

3.เครื่องโครมาโทการฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ