ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

23  ส.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ)


ประกาศสถาบันชีววัตถุ ประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ


เอกสารแนบที่ 1


เอกสารแนบที่ 2