ติดต่อสถาบันชีววัตถุสถาบันชีววัตถุ

ชั้น 2 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซอยติวานนท์ 14  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทร.           029510000

Fax.           029510000 ต่อ 98131

E-mail      biological.div@dmsc.mail.go.th

https://www.facebook.com/IBP.dmsc

Institute of Biological Products

2nd floor, Building 10, Department of Medical Sciences

Tivanon 14, Tivanon Rd., Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand

Tel +6629510000

Fax +662951000-98131

E-mail biological.div@dmsc.mail.go.th

Facebook


Line

QR Code Line