สถาบันชีววัตถุ ส่งมอบของที่ร่วมบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ     จากกิจกรรม "เก่าของพี่ ใหม่ของน้อง" จัดโดยสถาบันชีววัตถุ ซึ่งได้เชิญชวนส่งต่อสะพานบุญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ส่งให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ ตามโครงการ “เหลือ-ขอ” เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนค่าเทอมหรือโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็กๆ ทั่วประเทศ โดยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานจริยธรรมและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ส่งมอบของที่ร่วมบริจาคให้กับตัวแทนมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ ในการนี้สถาบันฯ จึงขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรผู้มีน้ำใจทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันสิ่งของ