กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนการประชุมสถาบันฯ           วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ พร้อมบุคลากรสถาบันชีววัตถุ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนการประชุมสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเทิดทูนสถาบัน   พระมหากษัตริย์