กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง "Good Guy 2023"สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook