การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถาบันชีววัตถุ