รายงานผลการสำรวจปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565รายงานผลการสำรวจ "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" สถาบันชีววัตถุ
ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565