การศึกษาลักษณะของ plaque ของไวรัส SARS-CoV-2 กลายพันธุ์น่ากังวลกดที่รูป เพื่อรับชมวิดีโอการบรรยาย