การเฝ้าระวังเอ็นโดทอกซินที่หลงเหลือในวัคซีนที่ใช้ในประเทศ ระหว่างปี 2562 - 2564กดที่รูป เพื่อรับชมวิดีโอการบรรยาย