ประเมินความเสี่ยงปริมาณเซรั่มอัลบูมินที่หลงเหลือจากวัวในวัคซีนโควิด 19 ที่ใช้ในประเทศกดที่รูป เพื่อรับชมวิดีโอการบรรยาย