การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ของวัคซีนชนิด mRNAกดที่รูป เพื่อรับชมวิดีโอการบรรยาย