การตรวจสอบคุณลักษณะที่จำเพาะของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ด้วยวิธี Nested-PCR assayกดที่รูป เพื่อรับชมวิดีโอการบรรยาย