สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2562มกราคม 2562                กุมภาพันธ์ 2562            มีนาคม 2562                เมษายน 2562            

พฤษภาคม 2562            มิถุนายน 2562                         กรกฎาคม 2562               สิงหาคม 2562              

กันยายน 2562