บทความประจำปี 2542บทความประจำปี 2542การควบคุมคุณภาพชีววัตถุ การประเมินผลและความปลอดภัยของวัคซีน