การจัดการความรู้ 2553ผลงานการจัดการความรู้ 2553 - การผลิตและควบคุมคุณภาพ Biotechnological Product