การทดสอบความแรงของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบการทดสอบความแรงของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โดยการประเมินประสิทธิภาพของการสร้างภูมิคุ้มกันในหนูถีบจักรด้วยเทคนิค ELISA