25  ก.ค. 2561
Department of Medical Sciences Launches Vaccine Information Application gets more confidence for the people.
8  ก.พ. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายการตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์
16  ก.พ. 2561