10  มิ.ย. 2567
ขอแสดงความยินดี สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
17  พ.ค. 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์
26  เม.ย. 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซ้อมผจญเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22  เม.ย. 2567
พีธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม กิจกกรม "กล่องบันทึกความดี สชว. 2567"
22  เม.ย. 2567
พิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
22  เม.ย. 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Risk based approch for lot release ประจำปี 2567
7  พ.ค. 2567
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการของสถาบันชีววัตถุ
2  พ.ค. 2567
Appeal management procedures of PT results
28  ก.พ. 2567
สถาบันชีววัตถุ ได้รับเกียรติบัตรว่ามีผลการประเมินองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
1  ก.ย. 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1  ก.ย. 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1  มิ.ย. 2566
แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์ม สำหรับขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่

Calendar

Poll

Stats

Brand