29  เม.ย. 2564
COVID vaccines updated 26 April 2021
29  เม.ย. 2564
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับประกาศยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
19  เม.ย. 2564
คณะลดและจัดการขยะ สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม BAG FOR All
19  เม.ย. 2564
คณะลดและจัดการขยะ สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม Glass for Green
7  เม.ย. 2564