10  ก.ค. 2562
New!! การประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2562
19  มิ.ย. 2562
นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ
31  พ.ค. 2562
หนังสือเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกับสารเคมีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2677: 2558
31  พ.ค. 2562
การประชุม Second WHO informal consultation on Guidelines on the quality, safety and efficacy of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccines
24  พ.ค. 2562
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562
3  ก.ค. 2560
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองรุ่นการผลิต และอื่นๆ
7  ส.ค. 2560
รายละเอียดการส่งตัวอย่างสารมาตรฐานชีววัตถุ
9  ส.ค. 2560
รายละเอียดการประชุมผู้ประกอบการ 2561

Calendar

Poll

Stats

Brand