19  มิ.ย. 2562
นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ
31  พ.ค. 2562
หนังสือเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกับสารเคมีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2677: 2558
10  ก.ค. 2562
การประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2562
31  พ.ค. 2562
การประชุม Second WHO informal consultation on Guidelines on the quality, safety and efficacy of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccines
26  ก.ย. 2562