12  ต.ค. 2560
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือญี่ปุ่นพัฒนาการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทย
30  ม.ค. 2561
ชี้วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้าที่ผ่านการตรวจรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ได้รับ
8  ก.พ. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายการตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์
16  ก.พ. 2561