15  ม.ค. 2564
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
14  ม.ค. 2564
นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ
13  ม.ค. 2564
COVID vaccines updated 11 Jan 2021
22  ธ.ค. 2563
สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564
21  ธ.ค. 2563
COVID vaccines updated 14 December 2020
4  ธ.ค. 2563
สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “เรารักในหลวง”
13  ม.ค. 2564
รายงานประจำปี สถาบันชีววัตถุ 2563
15  ธ.ค. 2563
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 5
4  พ.ย. 2563
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปีงบประมาณ 2564
1  พ.ค. 2563
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
26  ก.ย. 2562