24  ต.ค. 2561
ประกาศ "นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ" กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
28  ก.ย. 2561
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2561
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันมหิดล
25  ก.ค. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลวัคซีน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
3  ก.ค. 2560
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองรุ่นการผลิต และอื่นๆ
7  ส.ค. 2560
รายละเอียดการส่งตัวอย่างสารมาตรฐานชีววัตถุ
9  ส.ค. 2560
รายละเอียดการประชุมผู้ประกอบการ 2561
17  ก.ค. 2561
Application IBP e-Lot Release

Calendar

Poll

Stats

Brand