4  มี.ค. 2563
สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นบันได ปลอดภัยโรค”
24  ธ.ค. 2562
สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
24  ธ.ค. 2562
สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรม “DMSc Happy Workplace” ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย
9  ธ.ค. 2562