23  ก.พ. 2564
การทดสอบคุณภาพ และการรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19
22  ก.พ. 2564
อบรมการใช้โปรแกรมระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)
19  ก.พ. 2564
กรมวิทย์พร้อมทดสอบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกลายพันธ์ในคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19
15  ก.พ. 2564
อบรมการใช้งานระบบ iLab Plus สำหรับผู้รับบริการ
10  ก.พ. 2564
นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมในการตรวจคุณภาพวัคซีนโควิด-19
9  ก.พ. 2564
COVID vaccines updated 08 Feb 2021
13  ม.ค. 2564
รายงานประจำปี สถาบันชีววัตถุ 2563
15  ธ.ค. 2563
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 5
4  พ.ย. 2563
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปีงบประมาณ 2564
1  พ.ค. 2563
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
26  ก.ย. 2562
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ
24  พ.ค. 2562
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1

Calendar

Poll

Stats

Brand