14  ม.ค. 2562
สถาบันชีววัตถุเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ filgrastim ตามมาตรฐานEP/USP/BP
14  ม.ค. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
28  ก.ย. 2561
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2561
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันมหิดล
3  ก.ค. 2560
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองรุ่นการผลิต และอื่นๆ
7  ส.ค. 2560
รายละเอียดการส่งตัวอย่างสารมาตรฐานชีววัตถุ
9  ส.ค. 2560
รายละเอียดการประชุมผู้ประกอบการ 2561
17  ก.ค. 2561
Application IBP e-Lot Release

Calendar

Poll

Stats

Brand