25  ก.ค. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลวัคซีน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
25  มิ.ย. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัคซีนที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
8  ก.พ. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายการตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์
16  ก.พ. 2561