25  ส.ค. 2563
วิธีพับถุงกระดาษ
11  มิ.ย. 2563
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External and Transparency Assessment EIT)
10  มิ.ย. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
4  มี.ค. 2563
สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นบันได ปลอดภัยโรค”
24  ธ.ค. 2562
สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
24  ธ.ค. 2562
สถาบันชีววัตถุเข้าร่วมกิจกรรม “DMSc Happy Workplace” ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย
1  พ.ค. 2563
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2
26  ก.ย. 2562