1  ก.พ. 2562
อบรม “ฟื้นฟูข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017, ISO 9001: 2015, ISO 17034: 2016
14  ม.ค. 2562
สถาบันชีววัตถุเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ filgrastim ตามมาตรฐาน EP/USP/BP
24  ม.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14  ม.ค. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
3  ก.ค. 2560
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองรุ่นการผลิต และอื่นๆ
7  ส.ค. 2560
รายละเอียดการส่งตัวอย่างสารมาตรฐานชีววัตถุ
9  ส.ค. 2560
รายละเอียดการประชุมผู้ประกอบการ 2561
17  ก.ค. 2561
Application IBP e-Lot Release

Calendar

Poll

Stats

Brand