19  มิ.ย. 2562
นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ
31  พ.ค. 2562
หนังสือเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกับสารเคมีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2677: 2558
31  พ.ค. 2562
การประชุม Second WHO informal consultation on Guidelines on the quality, safety and efficacy of Respiratory Syncytial Virus (RSV) vaccines
31  พ.ค. 2562