25  มิ.ย. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัคซีนที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
12  ต.ค. 2560
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือญี่ปุ่นพัฒนาการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทย
8  ก.พ. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายการตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์
16  ก.พ. 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อพิษสุนัขบ้า
3  ก.ค. 2560
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองรุ่นการผลิต และอื่นๆ
7  ส.ค. 2560
รายละเอียดการส่งตัวอย่างสารมาตรฐานชีววัตถุ
9  ส.ค. 2560
รายละเอียดการประชุมผู้ประกอบการ 2561
17  ก.ค. 2561
Application IBP e-Lot Release

Calendar

Poll

Stats

Brand